အေးစက်နေတဲ့အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း